www.kanarek.net.pl
 
 


KANAREK HARCEŃSKI

Kanarek (Serinus canaria) należy do rodziny łuszczaków (Pringillidae) w rzędzie wróblowatych (Passeriformes).

Dziki kanarek, opisany przez przyrodnika Karola Lineusza w 1758 r., dzi¶ jeszcze żyje jak dawniej na Wyspach Kanaryjskich, a także na Maderze i Azorach. Najliczniej występuje na wyspach Tenerifie, Gran Canaria, Gomera, Palma, gdzie gniazduje od marca w lasach i parkach.

O Wyspach Kanaryjskich Europa dowiedziała się w pierwszej połowie XIV wieku, kiedy w 1341 roku król Alfons IV Portugalski wysłał okręty w celu spenetrowania tamtych rejonów. Wkrótce potem na Wyspach kanaryjskich powstała kolonia portugalska, do Portugalii trafiły pierwsze kanarki. W 1479 roku Wyspy Kanaryjskie przeszły we władanie hiszpańskie, w skutek, czego kanarki trafiły z kolei do Hiszpanii. Ptaszki te zwróciły na siebie uwagę pięknym ¶piewem, a dalszy pomy¶lny przebieg ich udomowienia był możliwy dzięki łatwej akceptacji tego gatunku do życia w klatkach. Kanarki zyskały sobie ogromn± sympatię i popularno¶ć. Było ich jednak w Europie mało, a rozmnażaniu w niewoli nie wiedziano wiele, więc i ceny ich były bardzo wysokie. Kanarki trafiły za pilnie strzeżone mury klasztorne, gdzie hodowali i rozmnażali je mnisi. Tak, więc Hiszpanie pod ochron± zakonów wypracowali sobie na tę hodowlę monopol, który trwał około stu lat. Było to możliwe dzięki temu, że w handlu liczyły się tylko ptaki ¶piewaj±ce, a więc z hodowli sprzedawano wył±cznie samice. Posiadanie kanarka było wówczas ogromnym splendorem i ptaki te trzymano w złotych klatkach. PóĽniej mniej więcej połowie XVI wieku, kanarki trafiły na pogórze Harzu. Tu w miasteczku Andereasberg wyhodowano uszlachetniona odmianę o znacznie piękniejszym ¶piewie. Okręg dzięki temu zyskał sobie ¶wiatow± sławę, a ptaki z stamt±d pochodz±ce znane były pod nazwa harceńskich. Kanarki te rozprzestrzeniły się po całym ¶wiecie, w każdym kraju znajduj±c nabywców i hodowców.

Fragment z ksi±żki Jadwigi Korczak
„KANARKI”

[Rozmiar: 93144 bajtów]S± to jedne z najlepszych ¶piewaków z całej ptasiej gromady, przy czym jego ¶piew ukształtował się przy wybitnej pomocy człowieka. Kanarki harceńskie nazywa się u nas niekiedy„szlachetnymi”. Nazwa ta powstała przed wieloma laty (od niemieckiego słowa „edelroller”) i nigdzie indziej na ¶wiecie nie jest używana. ¦piew kanarka harceńskiego różni się od ¶piewu innych kanarków, nie jest tak lekki, sprawia wrażenie bardzo melodyjnego. W okresie 4- wieków ¶piew kanarka harceńskiego był kilkakrotnie przekształcany. Wzmianki o tym znajdujemy w różnych starych czasopismach, gdzie jest mowa o ¶piewie, którym oprócz różnego rodzaju turkotów, fletów, dzwonków i toków s± trele słowicze i koler oraz zwrotki złożone z metalicznych, dono¶nych dĽwięków, ¶piewane z otwartym dziobem. Zdarzaj± się i dzi¶ przypadki, że niektóre samczyki w swym repertuarze reprezentuj± zwrotki nie objęte skal± tur, któr± przyjęto za charakterystyczn± dla współczesnego harceńskiego kanarka. Jest to prawdopodobnie skutek ujawniania się pewnych cech dziedzicznych. Hodowcy w krajach Europy i Polsce nastawiaj± się na uzyskiwanie kanarków harceńskich o czystym ¶piewie turkotowym ozdobionym jedynie fletem i dzwonkiem dętym. Dla wybitnych znawców ¶piewu s± to kanarki idealne. Lista ocen ¶piewu kanarka harcerskiego sporz±dzona przez COM obejmuje osiem obowi±zkowych zwrotek(tur). Względy materialne, które s± najważniejsze dla hodowców i znawców, powoduj±, że bardzo piękny i urozmaicony ¶piew tego ptaka stale jest zawężany i sprowadzany do czterech podstawowych tur. S± to: turkot dęty i basowy oraz dzwonek dęty i flet. Spisano już na straty dzwonek perlisty, toki, turkoty wodne i szokiel, które w ¶piewie kanarków występuj± coraz rzadziej. Wielcy specjali¶ci negatywnie oceniaj± zabieg hodowców, którzy odważaj± się wprowadzić do głosu swoich kanarków tury wodne lub tokowe. Eksperci oceny ¶piewu w Polsce s± również coraz mniej wrażliwi na urozmaicony, wielozwrotkowy ¶piew kanarka harceńskiego. W trakcie przesłuchiwania kanarków w konkursach wykazuj± skłonno¶ć do eliminowania ptaków o turach tokowych i wodnych.

Fragment z ksi±żki Pawła Pogadały
„PTAKI EGOZOTYCZNE”

Obecnie zdania s± podzielone, co do wyżej zawartej kwestii, i sami hodowcy wyrażaj± to w hodowanych przez siebie ptakach. Przez wiele lat kształtowania ¶piewu kanarka harceńskiego przez samych zainteresowanych wzorzec i charakter ¶piewu sam się wykreował. Wydaje się ze takie dĽwięki odpowiadaj± hodowc±, i tego oczekuj± od swoich pupili. Gdyby było inaczej, z pewnosci± ¶piew kanarka harceńskiego na dzień dzisiejszy brzmiałby inaczej. Natomiast pole dyskusji w tych czy innych kwestiach będzie zawsze otwarte.

Wygl±d ptaka

Wielko¶ć kanarka harceńskiego wynosi 14cm. Występuj± trzy odmiany ubarwienia:
- pierwsza - ciemno-zielono-żółta z domieszk± barwy brunatnej i szafirowej
- druga - żółta
- trzecia - szeki żółto-czarne, żółto-zielone, żółto-zielono-czarne i żółto-zielono-brunatne.

Skala ocen ¶piewu

Turkot dęty 27 pkt
Bas 27 pkt
Tura wodna 27 pkt
Dzwonek dęty 18 pkt
Flet 18 pkt
Szokiel 18 pkt
Toki 18 pkt
Dzwonek perlisty 3 pkt
Dzwonek zwykły 3 pkt
Wrażenie 9 pkt

W najbliższej przyszło¶ci będ± kolejne zmiany w skali punktacji za poszczególne tury. Zmiany maja nast±pić z powodów wyżej przedstawionych. Czyli zanikaj±cym zainteresowaniu hodowców poszczególnymi turami. Doprowadziło to do obniżenia jako¶ci tych tur. Słyszy się o wyst±pieniach z wnioskami do COM-u o ustanowienie nowej skali za turę wodn± z 27 pkt. na 18 pkt., oraz szokla i toki z 18 pkt. na 3 pkt. Czy dojdzie do zmian? Pokaże przyszło¶ć.


Get the Flash Player to see this player.

¦piew kanarka harceńskiego [1.3 MB]


Get the Flash Player to see this player.

¦piew kanarka harceńskiego [0.5 MB]


Get the Flash Player to see this player.

Nagranie kolekcji z konkursu [23.1 MB]